+500 TL'ye Ücretsiz Standard Gönderi

CAYMA HAKKI
Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir. Satın alınan ürünler Yurtiçi Kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir. Cayma süresi Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını , yazılı bildirim veya internet sitemiz üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, Simi İç Giyim'i contact@simiunderwear.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca, yazılı bildirim göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin Simi İç Giyim'i bilgilendirebilir. Müşteri, zorunlu olmasa da işbu Koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu kullanabilir. Müşteri’nin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Simi İç Giyim’e bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde kargo yoluyla yapılabilir. Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan ya da contact@simiunderwear.com adresine e-posta göndererek Simi'ye ulaşabilir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. Müşteri’nin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler Yurtiçi Kargo tarafından yapılmazsa, Simi İç Giyim'in maruz kalacağı ekstra masraflar, Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Simi İç Giyim’den aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Simi İç Giyimin sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri’ye iade eder. Simi İç giyim Müşteri’nin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. Müşteri, Simi İç Giyim'e ürünleri kargo yolu ile iade icin Yurtiçi Kargo'ya herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur. 

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:
1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler
2. Tesliminden sonra koruyucu bandı açılmış olan ürünlere ilişkin sözleşmeler. (iç çamaşırı, mayo vb.)

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Bu işlem sırasında ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı Simi İç Giyim, cayma hakkının kullanımı sırasında Müşteri’ye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Simi İç Giyim'e ödemek durumunda kalabilir. Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle Simi İç Giyim'e iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı ürün ile birlikte göndermelidir. Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır. 

AYIPLI ÜRÜNLERİN İADESİ
Simi İç Giyim, Müşteri’nin ayıplı ürünlere dair yasal ve sözleşmesel hakkı sunmaktadır. Müşteri teslimat sırasında ürünün Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğünüz durumlarda, internet formunu tamamlayarak  ürün hasarına ilişkin Simi İç Giyim'e derhal ulaşmalıdır. Müşteri ürünü, teslimat sırasında ürünle birlikte verilen fatura ile Yurtiçi Kargo ile iade etmelidir. Simi İç Giyim iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e-posta yoluyla Müşteri’ye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Ayıp sebebiyle iade edilen ürünlerde, ayıp bulunduğu takdirde, Müşteri’ye; ürüne ilişkin bütün ödemeler, Müşteri’ye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile Müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. Müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için Müşteri’nin kullandığı kredi kartına yapılır.